Reparationer.
Snabbt och fackmässigt är två honnörsord när det gäller reparationer i samband med avhjälpande underhåll. Välutbildade medarbetare ser till att reparationerna håller hög kvalité.
Specialtjänster.
Asbestinventering, asbestsanering och sanering av ventilationsanläggningar, rör och byggnader, är några är några av de specialtjänster vi åtar oss.

Renovering/Ombyggnad.

En reovering / ombyggnad av din anläggning anpassar den efter dagens krav på energi och miljö.

Underhållsavtal.

Vi tecknar avtal om förebyggande underhåll. Trygga och anpassade efter dina behov..

Mätningar.

Våra luftflödesmätningar och injusteringar av anläggningar ger dig ett korrekt underlag. OVK utföres på alla typer av ventilationssytem effektivt och sakligt.

Luftfilter.

Ventilationsfilter finns för snabba leveranser till låga priser.