OM BISAB VENTILATION


Renovering och ombyggnad.

Är du intresserad av att renovera eller bygga om din anläggning står vi för ett smidigt och noggrant arbete, självklart anpassat efter dagens krav på energi och miljö.


Reparationer
.

Snabbt och fackmässigt, är två honnörsord för oss när det gäller reparationer i samband med avhjälpande underhåll. Tack vare våra välutbildade medarbetare ser vi till att dina reparationer håller hög kvalitet.


Mätningar
.

Med våra luftflödesmätningar och injusteringar får du ett korrekt underlag av värdena på din anläggning. Vi utför OVK på alla typer av ventilatonssystem – effektivt och sakligt.

Luftfilter finns till snabba leveranser och låga priser!


Underhållsavtal
.

Vi tecknar avtal om förebyggande underhåll. Trygga och anpassade efter dina behov.


Miljöaspekter
.

På BISAB strävar vi efter så lite miljöpåverkan som möjligt. Därför är vi till exempel noga med att all vår energi, både till företag och privatpersoner, kommer från närproducerad vindkraft. Vi sorterar och återvinner alltid allt vårt avfall. Dessutom kompenserar vi också för varje aggregat vi sätter upp med att hjälpa till att rädda den svenska urskogen.